Center for Medical Genetics Center for Medical Genetics

Nieuwe versie aanvraagformulier postnataal genetisch onderzoek

Er is een nieuwe versie van het aanvraagformulier voor postnataal genetisch onderzoek met testen van het Centrum voor Medische Genetica beschikbaar. Deze nieuwe versie van het aanvraagformulier omvat een uitbreiding van de genetische testen, alsook een uitbreiding van de genpanels voor aanvragen van DNA-onderzoek voor (een vermoeden van of een risico op) een aangeboren genetische aandoening. Het aanvraagformulier kan U downloaden via onze website https://www.cmgg.be/nl/zorgverlener/formulieren/aanvraagformulieren.

Mogen wij U vriendelijk vragen vanaf nu deze versie van ons aanvraagformulier te gebruiken? Indien U nog oude versies zou bezitten, verzoeken wij U deze te vernietigen. Uw medewerking bij het correct gebruik van de aanvraagformulieren komt ons streven naar integrale kwaliteitszorg ten goede en stellen we erg op prijs.

Back to NewsPost date: 18 February 2019
Copyright 2021 Center for Medical Genetics, Gent.