Center for Medical Genetics Center for Medical Genetics

Rechten van de patiënt - Patiëntenparticipatie - Privacy

In het Centrum Medische Genetica Gent wordt de wetgeving gerespecteerd en het beleid van het UZ Gent gevolgd, zie de website van het UZ Gent: www.uzgent.be > Patiënten > Aansprakelijkheid, rechten en reglement
U vindt er informatie over de Patiëntenrechtenwet, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de gedragscode, het beleid i.v.m. klinische studies, patiëntenparticipatie, patiëntveiligheid e.d.Last updated: 17 March 2017 - 15:07
Copyright 2020 Center for Medical Genetics, Gent.