Center for Medical Genetics Center for Medical Genetics

Paternity testing / Testing of familial relationship

Verwantschapsonderzoek gaat na of personen genetisch aan mekaar verwant zijn. De meest voorkomende verwantschapstest is een vaderschapstest, ook paterniteitstest genoemd.

In het kader van familievereniging kan vreemdelingenzaken ook een onderzoek naar de exacte aard van de familieband tussen de persoon in België (= met Belgische nationaliteit) en nieuwkomers aanvragen.

In het centrum voor Medische Genetica in het UZ Gent maken we een onderscheid tussen (1) gerechtelijk verwantschapsonderzoek en (2) niet-gerechtelijk verwantschapsonderzoek. Een gerechtelijk en een niet-gerechtelijk verwantschapsonderzoek hebben een verschillende procedure.

Gerechtelijk verwantschapsonderzoek

De aanvraag voor de verwantschapstest gebeurt aan de hand van een vonnis door de rechter van 1ste aanleg, het Hof van Beroep, Vredegerecht of door de familierechter. Dit vonnis wordt door de griffie van de rechtbank of door de advocaat van een van beide partijen opgestuurd naar het Centrum Medische Genetica.

Procedure:

Niet-Gerechtelijk verwantschapsonderzoek

De aanvraag voor de verwantschapstest gebeurt op eigen initiatief. U maakt hiervoor telefonisch een afspraak op het secretariaat van de dienst Medische Genetica op het nummer 09/332 36 02.

Procedure:

Verwantschapsonderzoek bij minderjarigen (-18 jarigen)

Jongeren vanaf 18 jaar met een normale intelligentie worden als volwassen behandeld. Zij kunnen zelf verwantschapsonderzoek aanvragen en testen is mogelijk als alle betrokken akkoord gaan. Bij -18 jarigen staat het belang van het kind ten allen tijde centraal.

Het is mogelijk om bij - 18 jarigen een vrijwillige vaderschapstest uit te voeren mits voorlegging van de geboorteakte en op voorwaarde dat alle personen die op deze geboorteakte vermeld staan - de wettelijke ouder(s) - aanwezig zijn tijdens de consultatie. In geval van een aanvraag die afwijkt van deze regel wordt uw vraag eerst voorgelegd op de klinische staf vooraleer beslist wordt of wij op uw vraag kunnen ingaan.

Resultaten van het verwantschapsonderzoek

Resultaten worden nooit per telefoon doorgegeven. Afhankelijk van de specifieke situatie worden resultaten ofwel mondeling gecommuniceerd ofwel per post opgestuurd. Het duurt 1 maand vooraleer het resultaat bekend is. Het resultaat wordt pas meegedeeld nadat de factuur is vereffend.

Kostprijs van verwantschapsonderzoek

De kostprijs van een verwantschapsonderzoek bedraagt 315€ per persoon. De factuur wordt opgestuurd naar de griffie van de Rechtbank in geval van een gerechtelijk verwantschapsonderzoek. In geval van een niet-gerechtelijk verwantschapsonderzoek wordt de factuur per post of per mail (mogelijkheid van elektronische betaling) naar de betalende partij(en) gestuurd.

Contact en informatie:

Voor meer informatie kan u telefonisch terecht op het nummer 09/332 36 02.Last updated: 14 November 2018 - 10:49
Copyright 2018 Center for Medical Genetics, Gent.