Centre de Génétique Médicale de Gand Centre de Génétique Médicale de Gand

ArrayCGH voor analyse van multipel myeloom stalen

Op 1 januari 2017 schakelde het centrum voor medische genetica Gent voor de analyse van de multipel myeloom stalen over van conventionele karyotypering naar moleculaire karyotypering (arrayCGH).
Op basis van een interne vergelijking en validatie en ook uit literatuurdata bleek dat arrayCGH veel gevoeliger is om afwijkingen op te sporen. De arrayCGH analyse wordt uitgevoerd op DNA dat geïsoleerd wordt uit CD138 positieve plasmacellen. Een verschil met de conventionele karyotypering is de grotere hoeveelheid uitgangsmateriaal die voor de arrayCGH vereist is, minimaal 4 ml beenmerg op heparine.

Retour à NewsPost date: 21 mars 2017
Copyright 2022 Centre de Génétique Médicale de Gand, Gent.