Centrum Medische Genetica Centrum Medische Genetica

En plots was er 15 miljoen euro

Geert Mortier (Centrum Medische Genetica, UZ Antwerpen), Eric Legius (Centrum Menselijke Erfelijkheid, UZ Leuven), Maryse Bonduelle (Centrum Medische Genetica, UZ Brussel), Bruce Poppe (Centrum Medische Genetica, UZ Gent)

Niet iedereen is gelukkig met de terugbetaling van de NIP-test, en dat is niet onterecht. In een maatschappij waar het voor iedereen nagenoeg gratis wordt om prenataal onderzoek te laten verrichten voor een kind met een chromosomale aandoening ( het downsyndroom) moeten we waken over een goede balans. Er moet een gezond evenwicht zijn tussen de middelen die vrijgemaakt worden voor preventie en prenatale opsporing en de inspanningen voor begeleiding en ondersteuning van ouders die bewust of onbewust kiezen voor een kind met een beperking.

Lees het volledige artikel uit De Standaard hier

Terug naar NewsPost date: 09 juni 2017
Copyright 2022 Centrum Medische Genetica, Gent.