Centrum Medische Genetica Centrum Medische Genetica

Nieuwe richtlijnen BelMolGen

Recent gaf de BelMolGen werkgroep van de BeSHG enkele minimale richtlijnen (Download) uit inzake variant classficatie met tot doel het uniformiseren van de classificatie over de verschillende Belgische genetische centra en laboratoria.

Terug naar NewsPost date: 12 oktober 2017
Copyright 2022 Centrum Medische Genetica, Gent.