Centrum Medische Genetica Centrum Medische Genetica

Nieuwe versie aanvraagformulier voor postnataal genetisch onderzoek en aanvraagformulier genetisch onderzoek maligne cellen

Er is een nieuwe versie van het aanvraagformulier voor postnataal genetisch onderzoek en het aanvraagformulier voor genetisch onderzoek maligne cellen beschikbaar. De nieuwe versie van het aanvraagformulier voor postnataal genetisch onderzoek omvat een uitbreiding van de genetische testen, alsook een uitbreiding van de genpanels voor aanvragen van DNA-onderzoek voor (een vermoeden van of een risico op) een aangeboren genetische aandoening.
De aanvraagformulieren kan U downloaden via onze website https://www.cmgg.be/nl/zorgverlener/formulieren/aanvraagformulieren. Artsen van het UZ Gent kunnen de website van het Centrum voor Medische Genetica Gent bezoeken vanuit het UZ-intranet: via “Sectoren en diensten” – “Klinisch Ondersteunende Sector” (Medische genetica – Laboratoriumgids).

Mogen wij U vriendelijk vragen vanaf nu deze versies van onze aanvraagformulieren te gebruiken? Indien U nog oude versies zou bezitten, verzoeken wij U deze te vernietigen.
Uw medewerking bij het correct gebruik van de aanvraagformulieren komt ons streven naar integrale kwaliteitszorg ten goede en stellen we erg op prijs.

Terug naar NewsPost date: 18 april 2016
Copyright 2022 Centrum Medische Genetica, Gent.