Centrum Medische Genetica Centrum Medische Genetica

Hoe maak ik een afspraak?


U kan op verwijzing van een arts of op eigen initiatief contact opnemen. Raadplegingen gebeuren alleen op afspraak.
Voor het vastleggen van een afspraak kan u tijdens de kantooruren terecht op het secretariaat via het telefoonnummer +32 9 332 3603.

Volgende informatie zal u gevraagd worden:

We doen ons best om u zo vlug mogelijk een afspraak te geven. Gelieve toch rekening te houden met enkele weken wachttijd. Dringende consultaties zijn altijd mogelijk.

Wat heb ik nodig bij de consultatie?

Medische gegevens:
Indien mogelijk wordt gevraagd kopieën mee te brengen van medische verslagen die verband kunnen houden met de reden van uw komst.

Mutualiteitsgegevens:
Het is noodzakelijk uw elektronische identiteitskaart (eID) of kleefbriefjes van de mutualiteit mee te brengen (en eventueel ook van de andere familieleden die u vergezellen).

Gegevens over de familiale geschiedenis:
Tijdens de genetische raadpleging wordt altijd een stamboom opgemaakt. Dit houdt o.a. in dat gedetailleerde medische informatie wordt gevraagd over dichte en verre verwanten: welke ziekten komen voor in de familie? Op welke leeftijd? Wie is waaraan overleden? Vooral informatie omtrent de aandoening waarvoor men komt consulteren is hierbij belangrijk. Het is dus nuttig als men hierover al de nodige informatie heeft verzameld vooraleer men op gesprek komt. Het spreekt vanzelf dat het verzamelen van dergelijke informatie lang niet altijd gemakkelijk is en soms ook zeer gevoelig ligt. Wij assisteren graag indien nodig.

Kostprijs?

Voorafgaand aan de consultatie schrijft u zich in aan de receptie in kliniekgebouw K1 - K2.
Het remgeld van een eigenlijke genetische test bedraagt doorgaans 8,68 Euro.Last updated: 17 juli 2018 - 10:59
Copyright 2018 Centrum Medische Genetica, Gent.