Centrum Medische Genetica Centrum Medische Genetica

Downpoli

Deze pagina is onder constructie.

Consultaties kinderen: maandagnamiddag
Consultaties volwassenen: woensdagvoormiddag

Contactgegevens:

petra.berth@uzgent.be of secretariaatdownpoli@uzgent.be

09/332.03.50Last updated: 14 september 2021 - 16:54
Copyright 2021 Centrum Medische Genetica, Gent.