Centrum Medische Genetica Centrum Medische Genetica

Downpoli

Consultaties kinderen: maandagnamiddag

Consultaties volwassenen: woensdagvoormiddag

Contactgegevens:

petra.berth@uzgent.be of secretariaatdownpoli@uzgent.be

09/332.03.50Last updated: 15 december 2021 - 16:42
Copyright 2022 Centrum Medische Genetica, Gent.