Centrum Medische Genetica Centrum Medische Genetica

NIPT

Met NIPT (Niet-Invasieve Prenatale Test) kan een trisomie 21 (Down syndroom) bij de foetus vrij vroeg in de zwangerschap opgespoord worden door het DNA in het bloed van de moeder te onderzoeken. Tijdens de zwangerschap circuleren immers DNA fragmenten van de foetus (afkomstig van de placenta) in het bloed van de moeder. Dit DNA kan geanalyseerd worden om chromosoomafwijkingen bij de foetus op te sporen, waarbij bijv. het aantal kopieën van chromosoom 21 kan worden bepaald. Het opsporen van trisomie 13 of trisomie 18 is eveneens mogelijk met NIPT. Indien voor andere chromosomen afwijkende resultaten verkregen worden, zullen deze gecommuniceerd worden. Het geslacht van de foetus kan met deze test bepaald worden.

Het Centrum Medische Genetica Gent heeft een jarenlange ervaring met het uitvoeren van de NIPT en kreeg in juni 2015 een officiële erkenning (BELAC accreditatie), 351-MED voor deze test.

De NIPT wordt terugbetaald door het ziekenfonds vanaf de 12de week van de zwangerschap (8.68 euro remgeld).

'De' NIPT is niet aangewezen in één van volgende situaties:

In deze gevallen wordt best een invasieve test uitgevoerd, met name een vlokkentest of vruchtwaterpunctie.

Bloedstaal
De NIPT is een "Niet-Invasieve" Prenatale Test, d.w.z. een veilige test waarbij er geen risico’s voor de foetus zijn, dit in tegenstelling tot de vruchtwaterpunctie (amniocentese) en vlokkentest (CVS) waarbij het risico op een miskraam ongeveer 0.5% bedraagt. Voor de NIPT is één buis met 10 ml bloed van de moeder nodig. Bij voorkeur wordt dit bloed verzameld in een STRECK-tube. Deze tubes stabiliseren het foetale DNA.

Betrouwbaarheid
De NIPT is zeer betrouwbaar, met een gevoeligheid van meer dan 99,9%.

Een positief NIPT resultaat dient bijgevolg steeds bevestigd te worden door middel van een vruchtwaterpunctie.

Duurtijd
Binnen maximaal 1 week na de bloedafname zijn de resultaten gekend. U zal rechtstreeks van het Centrum voor Medische Genetica een brief ontvangen met de resultaten. Indien u bijkomende vragen heeft, kan u steeds contact opnemen met uw arts.

Uitslagen
Normaal: de NIPT geeft een normaal resultaat voor chromosoom 21, 13 en 18. Een normaal resultaat kan trisomie 13, 18 en 21 nooit volledig uitsluiten, maar maakt de kans hierop uitzonderlijk klein.

Afwijkend: met de NIPT werd een verhoogd risico op trisomie 21, 13 of 18 bij de foetus vastgesteld.
Om zeker te zijn, moet het afwijkend resultaat bevestigd worden met een invasieve test, met name een vruchtwaterpunctie.

Niet interpreteerbaar resultaat: in ongeveer 1% van de gevallen kan er geen bruikbaar resultaat verkregen worden na de eerste bloedafname. Wanneer dit gebeurt, zal opnieuw bloed afgenomen worden zonder dat hier extra kosten aan verbonden zijn.

Beperkingen van NIPT
NIPT spoort volgende aandoeningen niet op:

Wat zijn de voordelen van de NIPT t.o.v. andere prenatale testen?

Wat zijn de nadelen van de NIPT t.o.v. andere prenatale testen?

Aanvraagformulier en toestemmingsformulier NIPT

Andere

https://www.cmgg.be/nl/pati%C3%ABnt/praktische-informatie/medische-staf

https://www.cmgg.be/nl/pati%C3%ABnt/brochures

Last updated: 12 oktober 2017 - 10:43
Copyright 2020 Centrum Medische Genetica, Gent.