Centrum Medische Genetica Centrum Medische Genetica

VerwantschapsonderzoekContact en informatie

Voor meer informatie kan u een e-mail sturen: dna@ugent.be

Telefonisch contact kan enkel voor uitzonderlijke redenen, het kan enkel via het nummer 09/332 36 59 op één van volgende dagen en uren: dinsdag: 9u-10u en donderdag: 14u-15u.

Wat is verwantschapsonderzoek?

Gerechtelijk verwantschapsonderzoek

Hoe een afspraak maken?

De aanvraag voor de verwantschapstest gebeurt op basis van een vonnis door de rechtbank van eerste aanleg (familierechtbank), het hof van beroep, het vredegerecht of het parket van de Procureur des Konings. Dit vonnis wordt opgestuurd door de griffie van de rechtbank (via aangetekende zending) naar de gerechtsdeskundigen van ons centrum, en het wordt eventueel ook opgestuurd naar ons centrum door betrokken advocaat/advocaten.

Procedure:

Indien één van de partijen overleden is, kan het nodig zijn om een staal op te vragen in een ander labo.


Annulering van een afspraak kan enkel mits gegronde redenen. Indien een afspraak niet kan worden nagekomen, dient minstens 24 uur vooraf te worden verwittigd via het e-mailadres: dna@ugent.be, zo niet zal een administratiekost van € 15 (excl. 21% BTW) worden aangerekend.

Resultaten van het verwantschapsonderzoek

Na staalafnames moet een termijn van 6 weken in acht genomen worden vooraleer het resultaat bekend is. Er wordt een voorlopig verslag opgemaakt dat aan de advocaten (of bij gebrek aan een advocaat aan partij(en) zelf) wordt gestuurd die dan drie weken de tijd hebben om hierop opmerkingen te formuleren.
Nadat deze termijn verstreken is en in afwezigheid van opmerkingen wordt het definitief verslag neergelegd (bij de advocaten en de griffie van de rechtbank). Indien er toch opmerkingen zijn, worden deze verwerkt in het definitief verslag.

Kostprijs van het verwantschapsonderzoek

De kostprijs van een verwantschapsonderzoek bedraagt € 315 per persoon.


Om de kwaliteit van het verwantschapsonderzoek te verzekeren testen wij eveneens de moeder. Concreet betekent dit dat de kostprijs voor een DNA-onderzoek voor drie personen (kind + moeder+ vader) € 945 bedraagt.
De factuur wordt na de consultatie opgestuurd en aan de rechtbank bezorgd.

Voor spoedprocedures waarbij het resultaat bekend is 10 werkdagen na ontvangst van de stalen in het labo, dient een extra kost van € 250 te worden gerekend.

Spoedprocedure DNA test bij pas overledene

Staalafname kan enkel nadat de spoedprocedure door een advocaat in gang werd gezet waarbij aan de deskundige toelating werd gegeven (door een vonnis van de rechtbank) om post-mortem een staal af te nemen onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Voor de opstart van de spoedprocedure wordt door ons een extra bedrag van € 250 aangerekend.

Niet-gerechtelijk verwantschapsonderzoek:

Hoe een afspraak maken?

De aanvraag voor de verwantschapstest zonder tussenkomst van de rechtbank gebeurt op eigen initiatief via e-mail: dna@ugent.be.
De consultaties vinden telkens op donderdagnamiddag plaats.Procedure:

Meerderjarigen (+18 jarigen):

Wilsbekwame jongeren vanaf 18 jaar worden als volwassenen behandeld. Zij kunnen zelf een verwantschapsonderzoek aanvragen. De test is mogelijk als alle betrokkenen akkoord gaan.

Minderjarigen (-18 jarigen):

Bij minderjarige kinderen staat het belang en het welzijn van het kind te allen tijde centraal. Dit wordt tijdens het eerste gesprek geëxploreerd.
Verder is het uitvoeren van een vrijwillige vaderschapstest bij minderjarige kinderen enkel mogelijk mits:

Resultaten van het verwantschapsonderzoek

Kostprijs van verwantschapsonderzoek

De kostprijs van een verwantschapsonderzoek bedraagt € 315 per persoon.
Om de kwaliteit van het verwantschapsonderzoek te verzekeren testen wij eveneens de moeder (€ 70). Concreet betekent dit dat de kostprijs voor een DNA-onderzoek voor drie personen (kind + vader + moeder) 700 € bedraagt.
De factuur wordt na het eerste gesprek per post of per mail opgestuurd naar de betalende betrokkene(n).

Voor spoedprocedures waarbij het resultaat bekend is 10 werkdagen na ontvangst van de stalen in het labo, dient een extra kost van € 250 te worden gerekend.
Last updated: 24 december 2020 - 09:08
Copyright 2021 Centrum Medische Genetica, Gent.