Centre de Génétique Médicale de Gand Centre de Génétique Médicale de Gand

Accréditation

Het Centrum voor Medische Genetica Gent (CMGG) is sinds 11 september 2008 een geaccrediteerd laboratorium.

ISO 15189 is de internationale norm voor de medische laboratoria (ISO 15189 Medical laboratories - Particular requirements for quality and competence).

In deze norm worden eisen gesteld aan het beheer (management requirements) met als belangrijkste eis een uitgebouwd kwaliteitsbeheersysteem, en zijn er technische eisen, o.a. bekwaam laboratoriumpersoneel, gebruik van aantoonbaar gevalideerde methodes, geschikte laboratoriumruimtes en toestellen, controle van de omgevingsfactoren, kwaliteitsvolle rapportering van de testresultaten.

In België zijn de uitreiking en de controles op deze ISO-certificaten de taken van "BELAC", de Belgische accreditatie-instelling, die opgericht werd binnen een wettelijk kader en geplaatst is onder de verantwoordelijkheid van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Het toepassingsgebied van de accreditatie onder het certificaat 351-MED kan geraadpleegd worden op de BELAC-website.
De testen en diensten opgenomen in het toepassingsgebied voor de accreditatie worden altijd onder accreditatievoorwaarden uitgevoerd.Last updated: 08 février 2024 - 18:16
Copyright 2024 Centre de Génétique Médicale de Gand, Gent.