Centre de Génétique Médicale de Gand Centre de Génétique Médicale de Gand

Les échantillons pour le NIPT

Echantillon de sang (streck tube)

De NIPT is een "Niet-Invasieve" Prenatale Test, dwz een veilige test waarbij er geen risico’s voor de foetus zijn, dit in tegenstelling tot de vruchtwaterpunctie (amniocentese) en vlokkentest (CVS) waarbij het risico op een miskraam ongeveer 0.5% bedraagt. Voor de NIPT is 10 ml perifeer materneel bloed nodig. Bij voorkeur wordt dit bloed verzameld in een STRECK-tube. Deze tubes stabiliseren het foetale DNA. Indien deze tube bij de arts niet voorhanden is, kan een EDTA-tube gebruikt worden.Last updated: 19 octobre 2017 - 13:49
Copyright 2019 Centre de Génétique Médicale de Gand, Gent.