Centre de Génétique Médicale de Gand Centre de Génétique Médicale de Gand

Les échantillons pour le NIPT

Echantillon de sang du mère

Voor de NIPT is 10 ml perifeer materneel bloed nodig. Bij voorkeur wordt dit bloed verzameld in een PAXgene bloedbuis. Deze bloedbuis stabiliseert namelijk het celvrij DNA in het bloed van de moeder. Indien dit type buis niet voorhanden is bij de arts, kan een EDTA-buis gebruikt worden.Last updated: 10 février 2021 - 16:50
Copyright 2021 Centre de Génétique Médicale de Gand, Gent.