Centre de Génétique Médicale de Gand Centre de Génétique Médicale de Gand

PLATFORM MOLECULAIRE DIAGNOSTIEK UZ GENT (MDG)

Voor het onderzoek naar specifieke somatische defecten in het DNA van maligne weefsel, bloed of beenmerg van kankerpatiënten bestaat een samenwerking tussen drie laboratoria van het UZ Gent (Dienst Pathologische Anatomie UZ Gent, Laboratorium Klinische Biologie UZ Gent en Centrum voor Medische Genetica Gent) onder het platform Moleculaire Diagnostiek UZ Gent (MDG). Het platform Moleculaire Diagnostiek UZ Gent (MDG) bundelt de expertise van de drie laboratoria: de testen worden aangevraagd via de Dienst Pathologische Anatomie UZ Gent of via het Laboratorium Klinische Biologie UZ Gent, de laboratoriumtesten worden in het Centrum Medische Genetica Gent uitgevoerd.

Het platform MDG heeft als kernactiviteit het opsporen van verworven defecten in DNA van de maligne weefsels, bloed of beenmerg van patiënten met kanker. Hier vindt u meer informatie over de specifieke analyses die het MDG aanbiedt.
Met de detectie van specifieke somatische defecten in de tumoren wordt als het ware een genetische vingerafdruk van de tumor bepaald. Hiermee kan de patiënt beter gediagnosticeerd worden, kan een prognose opgemaakt worden en/of kan een doelgroep van kankerpatiënten geïdentificeerd worden die voor gerichte geneesmiddelen in aanmerking komen. De gerichte geneesmiddelen zijn een doorbraak in de oncologie: voor patiënten die tot de doelgroep behoren is de respons op de behandeling groter dan de respons op een behandeling met niet-selectieve chemotherapie. Voorbeelden van het klinisch gebruik zijn imatinib (Glivec) in gastro-intestinale stromale tumoren (GIST), cetuximab (Erbitux) en panitumumab (Vectibix) in wild-type RAS metastatisch colorectaal carcinoom, en vemurafenib (Zelboraf) in het BRAF-gemuteerd melanoom.

De genen van het SOLID NGS panel en het HEMATO NGS panel worden onderzocht met de techniek capture-gebaseerde massieve parallelle sequencing.
Met het SOLID NGS panel worden varianten opgespoord in 73 genen in stalen van solide tumoren.
Met het HEMATO NGS panel worden varianten opgespoord in 68 genen in stalen van hemato-oncologische aandoeningen waaronder acute myeloïde leukemie (AML) en myelodysplastische syndromen (MDS), myeloproliferatieve aandoeningen (MPN) en chronische lymfoïde leukemie (CLL). De MDG-MPN1mini test detecteert varianten in stalen van patiënten met MPN, dit via PCR-gebaseerde massieve parallelle sequencing met de MiSeq. Daarnaast werd een test opgezet voor analyse van de MGMT-promotormethylatie in glioblastoma.Al deze MDG testen zijn geaccrediteerd voor ISO 15189:2012.

(1) Voor het onderzoek naar somatische mutaties in vaste tumoren stuurt u het tumorweefsel in FFPE naar de Dienst Pathologische Anatomie UZ Gent. Dat geldt ook voor de tBRCA-test (test voor patiënten met platinum-sensitieve hooggradige sereuze ovariumtumor voor terugbetaling Lynparza). Op deze dienst worden de FFPE-coupes gesneden en wordt het tumorpercentage bepaald.
Daarbij gebruikt u het aanvraagformulier van de Dienst Pathologische Anatomie: https://www.uzgent.be/nl/zorgaanbod/mdspecialismen... --> kies voor Aanvraagformulier moleculair pathologisch onderzoek
Voor de tBRCA-test moet op dat formulier 'ovariumkanker' onder C. SOLIDE TUMOR. somatische mutatie-analyse van x genen (...), geselecteerd worden. De richtlijnen zijn op de website van de Dienst Pathologische Anatomie te vinden.

(2) Voor het onderzoek naar somatische mutaties in bloed bij patiënten met een hemato-oncologische aandoening stuurt u het bloed van de patiënt naar het Laboratorium Klinische Biologie UZ Gent, samen met een correct ingevuld aanvraagformulier, te vinden op http://www.labgids.gent/ --> Kies 'Aanvraagformulieren', kies 'Aanvraagformulier bijzondere hematologie – cytomorfologie | immunofenotypering | moleculaire analyses’. Daar zijn ook de richtlijnen, de achtergrondinformatie (informatie over de onderzochte genen) te vinden.
De DNA-isolatie en de rapportering van de testresultaten gebeurt door het Laboratorium Klinische Biologie van het UZ Gent.

Verder kunnen samenwerkingen in klinische studies opgezet worden met MDG.Last updated: 24 février 2021 - 15:07
Copyright 2021 Centre de Génétique Médicale de Gand, Gent.