Stalen NIPT en RhD-test

Perifere bloedafname voor NIPT en RhD-test

De NIPT (Niet-Invasieve Prenatale Test) en de niet-invasieve foetale resus-D-bepaling (RhD-test) zijn gebaseerd op het onderzoek van de totale (materneel + foetaal) fractie celvrij DNA in materneel plasma. Er werd aangetoond dat tijdens de zwangerschap DNA afkomstig van de placenta (moederkoek) terechtkomt in de maternele bloedsomloop. Dit celvrij foetaal DNA (cfDNA) is gefragmenteerd en is slechts een fractie van het totale celvrij DNA aanwezig in materneel plasma.
Het is de bedoeling om het celvrij DNA te stabiliseren en celdegradatie van maternele cellen, waardoor genomisch materneel DNA vrijkomt, te vermijden.

Voor de niet-invasieve prenatale test (NIPT), al dan niet in combinatie met de RhD-test, moet 10 ml perifeer bloed van de moeder tijdens de zwangerschap (vanaf 12 weken) afgenomen worden met een 21G naald. Gelieve geen naald te gebruiken met een fijn lumen zoals een vleugelnaald; de cellen kunnen door het kleinere lumen beschadigd worden.
Merk de bloedbuis met de identiteitsgegevens van de patiënte.
Het bloed wordt bij voorkeur verzameld in een PAXgene bloedbuis. Deze bloedbuis stabiliseert namelijk het celvrij DNA in het bloed van de moeder. Indien dit type buis niet voorhanden is kan een EDTA buis gebruikt worden.
Gelieve de bloedbuis na afname een aantal keren zachtjes om te keren zodat het bloed goed vermengd wordt.
Stop daarna de bloedbuis in een veiligheidskoker (met etiket "NIPT" er op).

Contacteer het laboratorium voor uw vragen of in het geval van een probleem: 09-332 24 77.Last updated: 07 december 2023 - 14:12
Copyright 2024 Centrum Medische Genetica, Gent.