Center for Medical Genetics Center for Medical Genetics

Verworven genetische afwijkingen - somatische gendefecten in DNA van maligne weefsel (MDG)

Platform Moleculaire Diagnostiek UZ Gent (MDG) - Onderzoek somatische gendefecten in DNA van maligne weefsel, bloed of beenmerg

Somatische gendefecten in DNA uit formaline-gefixeerd in paraffine ingebed (FFPE) weefsel
Voor het onderzoek van somatische gendefecten in vaste tumoren onder het platform Moleculaire Diagnostiek UZ Gent (MDG (koppeling naar Formulieren - aanvraagformulieren, tekst over MDG)) moeten de aanvragen gericht worden aan de Dienst Pathologische Anatomie van het UZ Gent. De informatie staat op de website http://www.apd-uzg.be (kies voor Aanvraagformulier moleculair pathologisch onderzoek). Voor de formaline-fixatie van het tumorweefsel worden de Asco-richtlijnen van 2013 (Wolff et al. J. Clin. Oncol. 2013; 31: 3997-4013) gehanteerd. Op de Dienst Pathologische Anatomie UZ Gent worden coupes gesneden van het FFPE-weefsel, de coupes worden op microscoopplaatjes gehecht en het percentage tumorcellen in de zone met het maligne weefsel wordt bepaald. In het Centrum Medische Genetica Gent wordt het DNA geïsoleerd uit het tumorweefsel en wordt de moleculaire laboratorium test uitgevoerd. De resultaten worden aan de Dienst Pathologische Anatomie UZ Gent gerapporteerd waar men voor de rapportering aan de aanvragende arts zorgt.
Momenteel aangeboden testen: Genetische testen - MDG (link).

Somatische gendefecten in DNA uit bloed of beenmerg
Voor het onderzoek van somatische gendefecten in DNA van bloed of beenmerg van patiënten met een hemato-oncologische aandoening moet de aanvraag gericht worden aan het Laboratorium Klinische Biologie van het UZ Gent. Het aanvraagformulier staat op www.labgids.gent (kies Aanvraagformulieren - Aanvraagformulier bijzondere hematologie – cytomorfologie | immunofenotypering | moleculaire analyses). In het Laboratorium Klinische Biologie wordt het DNA geïsoleerd en indien beslist werd voor het onderzoek naar de somatische gendefecten, wordt het DNA aan het Centrum Medische Genetica Gent bezorgd. De interpretatie van de resultaten en de rapportering aan de aanvrager gebeuren door het Lab Klinische Biologie.
Momenteel aangeboden testen: Genetische analyses - MDG (link).Last updated: 16 July 2019 - 16:23
Copyright 2020 Center for Medical Genetics, Gent.