Center for Medical Genetics Center for Medical Genetics

Richtlijnen voor het aanvragen van genetische testen

Laboratoriumtesten die in het Centrum Medische Genetica Gent uitgevoerd worden, worden aangevraagd via de aanvraagformulieren van het Centrum Medische Genetica Gent behalve de testen die onder het platform Moleculaire Diagnostiek UZ Gent (MDG) vallen.Last updated: 07 June 2021 - 14:01
Copyright 2023 Center for Medical Genetics, Gent.