Centrum Medische Genetica Centrum Medische Genetica

Richtlijnen voor het aanvragen van genetische testen

Laboratoriumtesten die in het Centrum Medische Genetica Gent uitgevoerd worden, worden aangevraagd via de aanvraagformulieren van het Centrum Medische Genetica Gent behalve de testen die onder het platform Moleculaire Diagnostiek UZ Gent (MDG) vallen.Last updated: 07 juni 2021 - 14:01
Copyright 2022 Centrum Medische Genetica, Gent.