Centrum Medische Genetica Centrum Medische Genetica

Meer weten

In haar dienstverlening naar de patiënt en het publiek stelt het Centrum Medische Genetica zich o.a. tot doel correcte en adequate informatie te geven over uiteenlopende vragen rond erfelijkheid. Deze zijn veelal van medische aard maar kunnen ook betrekking hebben op ermee samenhangende problemen van psychologische, ethische, juridische en sociale aard.

Op vlak van de medische dienstverlening onderscheiden we verschillende soorten raadplegingen.
Vooreerst zijn er de patiënten die hun risico op het ontwikkelen van een erfelijke ziekte willen kennen of die willen weten of hun ziekte erfelijk of genetisch bepaald is. Ook tijdens de zwangerschap kan getest worden of het ongeboren kindje bepaalde ernstige afwijkingen heeft. Kinderen kunnen eveneens onder bepaalde voorwaarden genetisch getest worden.

We staan ook stil bij mogelijke gevolgen van een genetische test op psychologisch en relationeel vlak.

In een apart hoofdstuk over erfelijkheid gaan we in op enkele basisbegrippen uit de genetica alsook op het concept van genetica zelf.Last updated: 10 februari 2021 - 16:26
Copyright 2021 Centrum Medische Genetica, Gent.