Aanvraagformulieren

Opgelet, ons postadres is gewijzigd naar C. Heymanslaan 10 - 9000 Gent


Download
Aanvraagformulier postnataal genetisch onderzoek voor constitutionele aandoeningen (pdf)
Aanvraagformulier postnataal genetisch onderzoek voor constitutionele aandoeningen (elektronisch invulbaar formulier)
Procedure cardiogenetisch onderzoek
Aanvraagformulier niet-invasieve prenatale test (NIPT) (pdf)
Aanvraagformulier niet-invasieve prenatale test (NIPT) Franstalig (pdf)
Aanvraagformulier niet-invasieve prenatale test (NIPT) Engelstalig (pdf)
Aanvraagformulier Prenatale niet-invasieve foetale Resus D (RhD) bepaling (pdf)
Aanvraagformulier invasief prenataal genetisch onderzoek (pdf)
Aanvraagformulier invasief prenataal genetisch onderzoek (elektronisch invulbaar formulier)
Aanvraagformulier aanvullend invasief prenataal genetisch onderzoek - uitgebreid DNA-onderzoek (genpanel-analyse) (pdf). Voorafgaand akkoord van een klinisch geneticus noodzakelijk.
Aanvraagformulier foetaal genetisch onderzoek (niet in prenatale context) (pdf)
Aanvraag cytogenomisch onderzoek voor patiënten met maligne tumor of hemato-oncologische aandoening (pdf)
Aanvraag cytogenomisch onderzoek voor patiënten met maligne tumor of hemato-oncologische aandoening (elektronisch invulbaar formulier)

Aanvraagformulier opvragen FFPE-materiaal (pdf)

Aanvraagformulier huidbiopsie voor genetisch onderzoek (pdf). Aanvraag voor een huidbiopsie uit te voeren door de dienst Dermatologie UZ Gent
Aanvraagformulier BeGECS (pdf). Aanvraag- en toestemmingsformulier voor uitgebreide genetische dragerschapsscreening.

Aanvraagformulier Multi-Omics (pdf)
Aanvraagformulier genetisch onderzoek i.h.k.v. PARP inhibitoren en/of erfelijke prostaat-, pancreas-, borst- en/of ovariumkanker (pdf)
Procedure genetisch onderzoek bij vermoeden erfelijke prostaat-, pancreas-, borst- en/of ovariumkanker (pdf)
Aanvraag testen voor MDG:

1) Voor het aanvragen van een 'MDG-test' voor de detectie van de somatische mutaties in een vaste tumor, ook de tBRCA-test (test voor patiënten met platinum-sensitieve hooggradige sereuze ovariumtumor voor terugbetaling Lynparza), zijn de richtlijnen en formulieren te vinden in de laboratoriumgids van de Dienst Pathologische Anatomie UZ Gent: https://www.uzgent.be/pathologische-onderzoeken-aanvragen (Aanvraagformulier moleculair pathologisch onderzoek)

Raadpleeg de Richtlijnen voor de aanvragen en Staalinstructies.

2) Voor het aanvragen van een 'MDG-test' voor een patiënt met een hemato-oncologische aandoening zijn de richtlijnen, de achtergrondinformatie (informatie over de onderzochte genen) en de formulieren te vinden op de Laboratoriumgids van het Laboratorium Klinische Biologie UZ Gent: https://labgids.uzgent.be/ (Aanvraagformulieren - Aanvraagformulier bijzondere hematologie – cytomorfologie | immunofenotypering | moleculaire analyses)Last updated: 08 januari 2024 - 09:21
Copyright 2024 Centrum Medische Genetica, Gent.