Centrum Medische Genetica Centrum Medische Genetica

Aanvraagformulieren

Opgelet, ons postadres is gewijzigd naar C. Heymanslaan 10 - 9000 Gent


Download
Aanvraag postnataal genetisch onderzoek voor constitutionele aandoeningen (pdf)
Aanvraag postnataal genetisch onderzoek voor constitutionele aandoeningen (elektronisch invulbaar formulier)
Aanvraag niet-invasieve prenatale test (NIPT) (pdf)
Aanvraag niet-invasieve prenatale test (NIPT) (elektronisch invulbaar formulier)
Aanvraag niet-invasieve prenatale test (NIPT) Engelstalig (pdf)
Aanvraagformulier foetaal genetisch onderzoek (niet in prenatale context) (pdf)
Aanvraagformulier invasief prenataal genetisch onderzoek (pdf)
Aanvraagformulier invasief prenataal genetisch onderzoek (elektronisch invulbaar formulier)
Aanvraagformulier aanvullend invasief prenataal genetisch onderzoek - uitgebreid DNA-onderzoek (genpanel-analyse) (pdf). Voorafgaand akkoord van een klinisch geneticus noodzakelijk.
Aanvraag cytogenomisch onderzoek voor patiënten met maligne tumor of hemato-oncologische aandoening (pdf)
Aanvraag cytogenomisch onderzoek voor patiënten met maligne tumor of hemato-oncologische aandoening (elektronisch invulbaar formulier)

Aanvraag en procedure genetisch onderzoek erfelijk borstcarcinoom (pdf)

Aanvraagformulier opvragen FFPE materiaal (pdf)

Aanvraagformulier huidbiopsie voor genetisch onderzoek (pdf). Aanvaag voor een huidbiopsie uit te voeren door de dienst Dermatologie UZ Gent
Aanvraag MDG- en tBRCA-test:

1) Voor het aanvragen van een 'MDG-test' voor de detectie van de somatische mutaties in een vaste tumor, ook de tBRCA-test (test voor patiënten met platinum-sensitieve hooggradige sereuze ovariumtumor voor terugbetaling Lynparza), zijn de richtlijnen en formulieren te vinden in de laboratoriumgids van de Dienst Pathologische Anatomie UZ Gent: https://www.uzgent.be/pathologische-onderzoeken-aanvragen (Aanvraagformulier moleculair pathologisch onderzoek)

Raadpleeg de Richtlijnen voor de aanvragen en Staalinstructies.

2) Voor het aanvragen van een 'MDG-test' voor een patiënt met een hemato-oncologische aandoening zijn de richtlijnen, de achtergrondinformatie (informatie over de onderzochte genen) en de formulieren te vinden op de Laboratoriumgids van het Laboratorium Klinische Biologie UZ Gent: http://www.labgids.gent/ (Aanvraagformulieren - Aanvraagformulier bijzondere hematologie – cytomorfologie | immunofenotypering | moleculaire analyses)Last updated: 04 maart 2022 - 15:43
Copyright 2022 Centrum Medische Genetica, Gent.