Centrum Medische Genetica Centrum Medische Genetica

Staalinstructies

Op elk staal moeten twee identificatiegegevens van de patiënt vermeld worden, bijvoorbeeld:
de volledige naam en de geboortedatum
de volledige naam en een identificatienummer
Per uitzondering kan een uniek laboratoriumnummer als enige identificatie aanvaard worden.

De identificatiegegevens waarmee de stalen gemerkt worden, moeten ook vermeld staan op het aanvraagformulier.
Adres voor het afleveren van alle stalen
Universitair Ziekenhuis Gent
Centrum Medische Genetica
Ingang 34 (Medisch Onderzoeksgebouw) – Stalen Medische Genetica

De Pintelaan 185
9000 GENTLast updated: 17 maart 2017 - 12:33
Copyright 2020 Centrum Medische Genetica, Gent.