Centrum Medische Genetica Centrum Medische Genetica

Staalinstructies

Op elk staal moeten twee identificatiegegevens van de patiënt vermeld worden, bijvoorbeeld:

Per uitzondering kan een uniek laboratoriumnummer als enige identificatie aanvaard worden.
De identificatiegegevens waarmee de stalen gemerkt worden, moeten ook vermeld staan op het aanvraagformulier.

Adres voor het afleveren van alle stalen:
Universitair Ziekenhuis Gent
Centrum Medische Genetica
Ingang 34 (Medisch Onderzoeksgebouw/MRB I) – Stalen Medische Genetica

Corneel Heymanslaan 10
9000 GENTLast updated: 10 februari 2021 - 15:47
Copyright 2022 Centrum Medische Genetica, Gent.