Centrum Medische Genetica Centrum Medische Genetica

Informatie voor patiënt en toestemmingsformulieren

Bestand Bestandgrootte
Informatie klinisch genetisch onderzoek
58 KB
Informatie prenataal array onderzoek
56 KB
Informatie wetenschappelijk genetisch onderzoek
54 KB
Informatie_exoom-genoomanalyse_volwassene of ouder van minderjarige
63 KB
Informatie_genetisch onderzoek congenitale cardiopathie_volwassene of ouder van minderjarige
70 KB
Informatie-toestemmingsformulier bindweefseltesten (genpanels)
224 KB
Informatie-toestemmingsformulier voor bindweefselaandoeningen
69 KB
Informatie-toestemmingsformulier_congenitale cardiopathie_kind 12-18 jaar
64 KB
Informatie-toestemmingsformulier_exoom-genoomanalyse_kind 12-18 jaar
53 KB
Toestemmingsformulier diagnostisch genetisch onderzoek
57 KB
Toestemmingsformulier dragerschapsonderzoek
55 KB
Toestemmingsformulier klinische foto's
54 KB
Toestemmingsformulier NIPT
288 KB
Toestemmingsformulier opvragen medische gegevens
55 KB
Toestemmingsformulier PGD
79 KB
Toestemmingsformulier prenataal onderzoek
60 KB
Toestemmingsformulier voorspellend genetisch onderzoek
57 KB
Toestemmingsformulier wetenschappelijk genetisch onderzoek
59 KB
Toestemmingsformulier_congenitale cardiopathieën_volwassene
68 KB
Toestemmingsformulier_exoom-genoomanalyse_volwassene
72 KB

Copyright 2017 Centrum Medische Genetica, Gent.