Vragen over erfelijkheid

Het is bijna niet meer mogelijk een tijdschrift open te slaan zonder iets te lezen over genetisch onderzoek, genen, erfelijkheid, DNA enz. Het zijn woorden die tot onze dagelijkse woordenschat zijn gaan behoren, waarmee we meestal willen aangeven dat iets vastligt of onveranderlijk is of tot onze kern behoort. De Grote van Dale definieert gen als ‘drager van de erfelijke eigenschappen in de celkern'. Met genetisch onderzoek wordt verwezen naar een test die uitmaakt of een bepaalde aandoening genetisch bepaald of overerfbaar is.

Dit roept uiteraard tal van vragen op, niet zelden van ethische of psychologische aard.

Het spreekt voor zich dat niet alle vragen even eenduidig te beantwoorden zijn. Binnen de genetica wordt vaak met marges gewerkt en waarschijnlijkheden. Er wordt altijd geprobeerd een zo goed mogelijk antwoord te geven, vertrekkende van de beschikbare kennis en de opgebouwde ervaring.Last updated: 23 februari 2023 - 10:33
Copyright 2024 Centrum Medische Genetica, Gent.