Foetale stalen

Foetale stalen voor cytogenetisch of moleculair genetisch onderzoek (invasieve prenatale test)

Vul een Aanvraagformulier prenataal genetisch onderzoek in.

Vermeld op de stalen duidelijk "Foetus van naam moeder / vader" of "Kind van naam moeder / vader"

Indien voor de ouders eveneens onderzoeken worden aangevraagd, moeten bijkomend formulieren Aanvraagformulier postnataal genetisch onderzoek ingevuld worden.

Voor een mutatie-onderzoek voor een familiale aandoening moet minstens één week voorafgaand aan de afname van het foetaal staal contact opgenomen worden met het laboratorium.

Chorionvlokken (- villi)

VruchtwaterLast updated: 23 februari 2023 - 11:12
Copyright 2024 Centrum Medische Genetica, Gent.