Centrum Medische Genetica Centrum Medische Genetica

Foetale stalen

Foetale stalen voor cytogenetisch of moleculair genetisch onderzoek (invasieve prenatale test)

Vul een Aanvraagformulier prenataal genetisch onderzoek in.

Vermeld op de stalen duidelijk "Foetus van naam moeder / vader" of "Kind van naam moeder / vader"

Indien voor de ouders eveneens onderzoeken worden aangevraagd, moeten bijkomend formulieren Aanvraagformulier postnataal genetisch onderzoek ingevuld worden.

Voor een mutatie-onderzoek voor een familiale aandoening moet minstens één week voorafgaand aan de afname van het foetaal staal contact opgenomen worden met het laboratorium.

Chorionvlokken (- villi)

VruchtwaterLast updated: 23 februari 2023 - 11:12
Copyright 2023 Centrum Medische Genetica, Gent.