Centrum Medische Genetica Centrum Medische Genetica

Klachten en suggesties voor verbetering

In het geval u niet helemaal tevreden bent over onze dienstverlening kan u dit laten weten. De meldingen van ontevredenheid zijn voor ons een opportuniteit om onze dienstverlening te verbeteren.
In het geval u een klacht heeft:
- u stuurt een e-mail naar info.cmgg@uzgent.be
- u telefoneert naar één van onze secretariaten: 0032-9-332 36 03 (secretariaat kliniek) of 0032-9-332 24 77 (secretariaat laboratorium)

Uw klacht wordt bezorgd aan de betrokken afdeling. De mogelijke oorzaken van het probleem worden geanalyseerd, er wordt nagegaan wat de draagwijdte is, en er wordt gewerkt aan de oplossing van het probleem. U wordt zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van de verbetermaatregelen. Aarzel niet om ons opnieuw te contacteren indien u niet tevreden bent over het antwoord op de klacht. In overleg met u worden indien mogelijk extra maatregelen genomen.

Via deze kanalen kan u ook uw ideeën voor een betere dienstverlening melden. We hopen dan met uw suggestie aan de slag te kunnen gaan om onze werking verder te verbeteren.Last updated: 12 mei 2021 - 12:41
Copyright 2022 Centrum Medische Genetica, Gent.