Centrum Medische Genetica Centrum Medische Genetica

Zorgverlener

Contact met het genetisch centrum

secretariaat kliniek (afspraken voor consultaties en overleg met clinici): 0032-9-332 36 03
secretariaat laboratoria (informatie over laboratoriumtesten): 0032-9-332 24 77
algemeen e-mailadres: info.cmgg@uzgent.be

openingsuren van de laboratoria: 8u - 17u elke weekdag, behalve op feestdagen

Raadplegingen

U kan uw patiënt doorverwijzen naar de algemene raadpleging of naar één van de gespecialiseerde raadplegingen van het Centrum Medische Genetica (CMGG).

Tijdens de consultatie worden patiënten en aanwezige familieleden uitgebreid geïnformeerd over de mogelijkheden en beperkingen van de genetische testen. Na deze informatieronde krijgen zij steeds de mogelijkheid het genetisch onderzoek te weigeren. Voor sommige genetische testen wordt uitdrukkelijk een schriftelijk geïnformeerde toestemming (informed consent formulieren) gevraagd.

Tijdens de consultatie wordt een anamnese uitgevoerd, een stamboom opgemaakt, een klinisch onderzoek verricht en wordt al dan niet overgegaan naar een genetische test (diagnostisch onderzoek, predictief onderzoek) of andere medische onderzoeken.

Aanvragen laboratoriumtesten

De informatie voor het aanvragen van een genetische test vindt u onder Laboratoriumgids: richtlijnen voor het aanvragen van een genetische test, formulieren, de lijst van de genetische testen en de instructies voor stalen.
Last updated: 20 maart 2017 - 17:10
Copyright 2020 Centrum Medische Genetica, Gent.