Centrum Medische Genetica Centrum Medische Genetica

Zorgverlener

secretariaat kliniek (afspraken voor consultaties en overleg met clinici): 0032-9-332 36 03
secretariaat laboratoria (informatie over laboratoriumtesten): 0032-9-332 24 77
algemeen e-mailadres: info.cmgg@uzgent.be

openingsuren van de laboratoria: 8u - 17u elke weekdag, behalve op feestdagen

Raadplegingen

U kan uw patiënt doorverwijzen naar de algemene raadpleging of naar één van de gespecialiseerde raadplegingen in het Centrum Medische Genetica (CMGG).

Contacteer het secretariaat van het CMGG voor informatie en afspraken : 09-332 3603.

Tijdens de consultatie op het CMGG worden patiënten en aanwezige familieleden uitgebreid geïnformeerd over de mogelijkheden en beperkingen van de genetische testen. Na deze informatieronde krijgen zij steeds de mogelijkheid het genetisch onderzoek te weigeren. Voor sommige genetische testen wordt uitdrukkelijk een schriftelijke geïnformeerde toestemming toestemming (informed consent) gevraagd.

Tijdens de consultatie wordt een anamnese afgenomen, een stamboom opgemaakt, een klinisch onderzoek verricht en al dan niet overgegaan tot een genetische test (diagnostisch onderzoek, predictief onderzoek) of andere medische onderzoeken.

Aanvragen laboratoriumtesten

Indien u een genetische test wenst aan te vragen, geven wij er de voorkeur aan dat u gebruik maakt van de aanvraagformulieren van het CMG Gent. Meer informatie vindt u in de lijst van de genetische testen en onder instructies voor stalen.

Stalen kunnen geweigerd worden indien ze niet voldoen aan de kwaliteitseisen. U wordt in dat geval op de hoogte gebracht.

De aanvraagformulieren moeten volledig en ondubbelzinnig worden ingevuld. Het is mogelijk dat wij u contacteren voor bijkomende gegevens. Gelieve daarom bij uw aanvraag uw persoonlijke gegevens duidelijk te vermelden.Last updated: 31 januari 2017 - 13:31
Copyright 2017 Centrum Medische Genetica, Gent.