Constitutioneel - Cyto

Bloed voor karyotypering (chromosomenkaart) en/of FISH (fluorescente in situ hybridisatie) voor constitutionele chromosoomafwijkingen (H op aanvraagformulier)

Bloed voor moleculaire karyotypering (via CNVsequenering) voor onderzoek kopij-aantal van (delen van) chromosomen (E op aanvraagformulier)

Bloed voor aanleg van een EBV-cellijn (te vragen via aanvraagformulier postnataal genetisch onderzoek)

Weefsels andere dan bloed voor celkweek (te vragen via aanvraagformulier postnataal genetisch onderzoek)Last updated: 23 februari 2023 - 10:30
Copyright 2024 Centrum Medische Genetica, Gent.