Centrum Medische Genetica Centrum Medische Genetica

Constitutioneel - Cyto

Bloed voor karyotypering (chromosomenkaart) en/of FISH (fluorescente in situ hybridisatie) voor constitutionele chromosoomafwijkingen (H op aanvraagformulier)

Bloed voor moleculaire karyotypering (via CNVsequenering) voor onderzoek kopij-aantal van (delen van) chromosomen (E op aanvraagformulier)

Bloed voor aanleg van een EBV-cellijn (te vragen via aanvraagformulier postnataal genetisch onderzoek)

Weefsels andere dan bloed voor celkweek (te vragen via aanvraagformulier postnataal genetisch onderzoek)Last updated: 14 december 2021 - 16:09
Copyright 2022 Centrum Medische Genetica, Gent.