Centrum Medische Genetica Centrum Medische Genetica

Constitutioneel - Cyto

Constitutionele aandoeningen - postnataal afgenomen stalen voor cytogenomisch onderzoek

Bloed voor karyotypering (chromosomenkaart) en/of FISH (fluorescente in situ hybridisatie) voor constitutionele chromosoomafwijkingen (H op aanvraagformulier)

Bloed voor array-CGH (comparative genome hybridisation) voor onderzoek kopij-aantal van (delen van) chromosomen (E op aanvraagformulier)

Bloed voor aanleg van een EBV-cellijn (te vragen via Aanvraagformulier postnataal genetisch onderzoek)

Weefsels andere dan bloed voor celkweek (te vragen via Aanvraagformulier postnataal genetisch onderzoek)Last updated: 20 maart 2017 - 16:32
Copyright 2020 Centrum Medische Genetica, Gent.