Centrum Medische Genetica Centrum Medische Genetica

Constitutioneel - Cyto

Constitutionele aandoeningen - postnataal afgenomen stalen voor cytogenetisch onderzoek

Bloed voor karyotypering (chromosomenkaart) en/of FISH (fluorescente in situ hybridisatie) voor constitutionele chromosoomafwijkingen

Bloed voor array-CGH (comparative genome hybridisation)

Bloed voor aanleg van een EBV-cellijn

Weefsels andere dan bloed voor celkweekLast updated: 17 mei 2016 - 15:22
Copyright 2017 Centrum Medische Genetica, Gent.