Klachten over de dienstverlening

Het kan gebeuren dat u niet volledig tevreden bent over de zorg- of dienstverlening. We moedigen u aan dit rechtstreeks te bespreken met de betrokken zorgverlener (arts, genetisch consulent, psycholoog, kinesitherapeut) of de administratieve medewerker, en/of met het diensthoofd. Zij zijn altijd bereid met u te overleggen hoe een probleem of een klacht kan worden opgelost.


Ook na uw bezoek aan onze polikliniek kan u klacht indienen.
Er zijn verschillende mogelijkheden:
- u stuurt een e-mail naar info.cmgg@uzgent.be
- u telefoneert naar één van onze secretariaten: +32-9-332 36 03 (secretariaat kliniek) of +32-9-332 24 77 (secretariaat laboratorium)
- u vult het Contactformulier in

Uw klacht wordt bezorgd aan de betrokken afdeling. De mogelijke oorzaken van het probleem worden geanalyseerd, er wordt nagegaan wat de draagwijdte is, en er wordt gewerkt aan de oplossing van het probleem.
De verantwoordelijke brengt u zo snel mogelijk op de hoogte van de verbetermaatregelen. Aarzel niet om ons opnieuw te contacteren indien u niet tevreden bent over het antwoord op de klacht. In overleg met u worden indien mogelijk extra maatregelen genomen.

Wanneer u van mening bent dat er geen oplossing is geboden voor het probleem dat u heeft gemeld, kan u zich richten tot de ombudsdienst van het UZ Gent. De contactgegevens en meer informatie over de opdracht en de werking van de ombudsdienst vindt u op de website van het UZ Gent: https://www.uzgent.be/patient/ombudsdienstLast updated: 27 februari 2023 - 11:12
Copyright 2024 Centrum Medische Genetica, Gent.