Rechten van de patiënt - Patiëntenparticipatie

Rechten van de patiënt

In het Centrum Medische Genetica Gent wordt de wetgeving gerespecteerd en het beleid van het UZ Gent gevolgd. Op de website van het UZ Gent vindt u informatie over onder meer de wet betreffende de rechten van de patiënt, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de gedragscode, het beleid i.v.m. klinische studies, patiëntveiligheid: https://www.uzgent.be/patient/participatie-en-rech...

Patiëntenparticipatie

Het Centrum Medische Genetica Gent hecht veel belang aan de stem van de patiënt en wenst hen aan te moedigen om actief te participeren in hun zorgtraject en op het vlak van patiëntveiligheid. Meer informatie over patiëntenpartcipitatie vindt u terug op de website van het UZ Gent: https://www.uzgent.be/patient/participatie-en-rech...Last updated: 08 januari 2024 - 09:22
Copyright 2024 Centrum Medische Genetica, Gent.